Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις 2017-08-27T19:03:41+00:00

Επίλεξε μία από τις ακόλουθες ερωτήσεις για να μάθεις την απάντηση

Είναι άτομα εκπαιδευμένα σε συγκεκριμένα θέματα και σκοπός τους είναι να βοηθήσουν μια επιχείρηση και τα στελέχη της να αντεπεξέλθουν σε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Υπάρχουν διαφόρων ειδικοτήτων σύμβουλοι επιχειρήσεων

Η Ανοδική Πορεία χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη τεχνολογία διαχείρισης που αφορά θέματα βελτίωσης της οργάνωσης, των επικοινωνιών, της αντιμετώπισης του ανθρώπινου δυναμικού και γενικά της διοίκησης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, με αποτελεσματικό τρόπο. Βασικό μας όργανο και πυξίδα είναι η εκπαίδευση του επιχειρηματία στη διοίκηση με βάση την παρακολούθηση των στατιστικών και τον κατάλληλο χειρισμό αυτών. Χωρίς αληθινές στατιστικές η καθοδήγηση μιας επιχείρησης είναι επικίνδυνη. Οι αριθμοί και τα γεγονότα είναι εκείνα που μας δίνουν πραγματική εικόνα. Επικεντρωνόμαστε κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα, που είναι και το βασικό στοιχείο μιας επιχείρησης που θέλει προσοχή (αν τα άτομα δεν είναι σε καλή κατάσταση δεν θα υπάρξει παραγωγή). Ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι με εκπαίδευση με συγκεκριμένο στάνταρ τρόπο και άμεσες εφαρμογές αυτής της εκπαίδευσης. Στην ουσία βοηθούμε μια επιχείρηση να ανοίξει τις ροές επικοινωνίας της και να έχει αύξηση της παραγωγής. Με μια ανάλυση εντοπίζουμε τα σημεία που σταματούν αυτές τις ροές και με κατάλληλη εκπαίδευση και χειρισμούς τα διορθώνουμε. Έτσι η επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει ομαλά και να επιτύχει τους στόχους της.

Απευθύνεται σε όλους τους επιχειρηματίες ή τα στελέχη τους. Οποιοσδήποτε μπορεί να ακολουθήσει αυτήν την τεχνολογία και να ανεβάσει τις στατιστικές της επιχείρησής του είτε αυτή αποτελείται από ένα άτομο είτε από πολύ περισσότερα. Μπορεί να είναι ένας νέος επιχειρηματίας που μόλις ξεκίνησε και χρειάζεται να βάλει γερές βάσεις αλλά και ένας παλιός ο οποίος θέλει να συμπληρώσει κάποια κενά που αντιμετωπίζει στο θέμα της διοίκησης.

Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει είτε σε σεμινάρια είτε σε μαθήματα όπου το άτομο μελετά και κάνει εφαρμογή των δεδομένων άμεσα. Ανάλογα με την ανάγκη που έχει να χειριστεί ο εκπαιδευόμενος, ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Αυτό το πρόγραμμα συντάσσεται από τον σύμβουλο και αποτελείται από μια σειρά μαθημάτων που βελτιώνουν συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τον ίδιο τον επιχειρηματία ή την επιχείρησή του.

Η εκπαίδευση γίνεται είτε στο χώρο μας είτε στο δικό σας χώρο από ειδικά εκπαιδευμένο σύμβουλο στην Τεχνολογία Διαχείρισης Χάμπαρντ.

Το κόστος των υπηρεσιών μας ξεκινά από τα 150€. Το κόστος κάθε υπηρεσίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες, τη διάρκεια συνεργασίας καθώς και τον τόπο παράδοσής της. Σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία που παραδίδεται αντιμετωπίζεται ως επένδυση και όχι ως “δαπάνη”. Αν ένας επιχειρηματίας πληρώσει για μια εκπαίδευση, εμείς αναμένουμε να εφαρμόσει αυτά που μαθαίνει και να έχει αύξηση εισοδήματος τουλάχιστον στον τομέα που το εφάρμοσε. Ή να εφαρμόσει κάτι από αυτά που έμαθε και να χειριστεί μια κατάσταση που θα μπορούσε να του κοστίσει στο μέλλον μεγάλη ζημία. Αν ο εκπαιδευόμενος επιχειρηματίας ή στέλεχος δεν έχει οφέλη από τη μελέτη του τότε σταματά η συνεργασία.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης εξαρτάται από το χρόνο που θα αφιερώσει κάποιος. Η αρχική συμβούλευση ή ένα μικρό πρόγραμμα διαρκεί τουλάχιστον 10 ώρες. Το κάθε μάθημα έχει διαφορετική διάρκεια, από 10 έως 60 ώρες. Η διάρκεια εξαρτάται από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο στην εκπαίδευση. Δεν έχουν όλοι τους ίδιους ρυθμούς. Το ευχάριστο είναι ότι οι τιμές των μαθημάτων είναι συγκεκριμένες όσο χρόνο κι αν καταναλώσει ο εκπαιδευόμενος.

Τα μαθήματα είναι μια υπηρεσία με υψηλή ποιότητα περιεχομένου και δίνουν στον επιχειρηματία «εργαλεία» που του μένουν και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο εξής στην επιχείρησή του χωρίς τη βοήθεια κανενός συμβούλου. Με αυτό τον τρόπο η υπηρεσία είναι συμφέρουσα και από άποψη τιμής αφού για 50 ώρες συμβούλευσης θα έδινε πολύ περισσότερα χρήματα. Επίσης δεν πιέζεται χρονικά κι έτσι απολαμβάνει τη γνώση. Μπορεί να αφιερώσει το χρόνο που βολεύει για αυτόν. Τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές είναι ποικίλα και σε σχέση με ό,τι παρέχουν άλλου είδους εκπαιδευτικά συστήματα.