Ένα από τα «αόρατα» και συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η έλλειψη κατανόησης και επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης. Αυτή η κατάσταση συχνά καταλήγει σε διαφωνίες άλλοτε εμφανείς κι άλλοτε όχι.

Οι καθημερινές εργασίες και η έντονη προσπάθεια για να επιτευχθούν οι στόχοι της εβδομάδας, προϋποθέτουν αρκετή καθημερινή επικοινωνία μεταξύ των ατόμων και αυτό πολλές φορές δημιουργεί την εντύπωση ότι οι εμπλεκόμενοι έχουν όλη την εικόνα σχετικά με τα προβλήματα της εταιρείας και πώς αυτά μπορούν να επιλυθούν.

Αυτή η επικοινωνία είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντική και βοηθά προς την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Δεν είναι όμως αρκετή για να μένει η ομάδα σας ενωμένη και για να έχει η διοίκηση αλλά και οι εργαζόμενοι την πλήρη εικόνα σχετικά με την κατάσταση της εταιρείας, είτε θετική είτε αρνητική.

Τι χρειάζεται να κάνετε λοιπόν για να βελτιώσετε την επικοινωνία και την κατανόηση μεταξύ τον εργαζομένων και της διοίκησης;

Να διοργανώνετε σε σταθερή βάση εβδομαδιαίες συναντήσεις με το προσωπικό για να ενημερωθείτε και να ενημερώνετε σχετικά με τις ανάγκες, τα προβλήματα, τους στόχους, τις θετικές εξελίξεις και οτιδήποτε άλλο πρέπει να γνωρίζει μία ομάδα που θέλει να πετυχαίνει. Με αυτό τον τρόπο:

1. Οι εργαζόμενοι θα νιώσουν ότι ενδιαφέρεστε πραγματικά για αυτούς και την δουλειά τους.
2. Θα ενημερωθείτε για τα προβλήματα των υπαλλήλων και θα μπορείτε να προτείνετε λύσεις.
3. Θα μπορέσετε να ελέγξετε καλύτερα την παραγωγή τους κάνοντας καίριες ερωτήσεις
4. Μπορείτε να βάλετε στόχους και να αντιστρέψετε τυχόν αρνητικό κλίμα που υπάρχει στην εταιρεία.

Τα οφέλη από τις συναντήσεις μπορεί να είναι ακόμα περισσότερα από αυτά που περιγράφονται εδώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ξεκινήσετε και να τις βάλετε σε εφαρμογή.