Το συγκεκριμένο μάθημα ήταν μια πύλη εισόδου σε ένα συστηματοποιημένο τρόπο αντιμετώπισης των χαμηλών προσδοκιών. Μέσω της ανίχνευσης και αναγνώρισης του αγνώστου πεδίου μάχης της ζωής αυξάνονται οι πιθανότητες επιβίωσης και ανάπτυξης για τον ταξιδευτή που θέλει να προσανατολιστεί, να αναγνωρίσει τις ροές και να αντιληφθεί τους λόγους των καθημερινών ανατροπών ή εκτροπών.