Το course μου έδωσε τις γνώσεις, τα εργαλεία και τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσω την οδοντιατρική επιχείρησή μου. Αισθάνομαι αυτοπεποίθηση και σιγουριά για το πώς θα ελέγξω την παραγωγή μου Έχω ένα εργαλείο το οποίο θα με βοηθήσει, ή μάλλον είμαι σίγουρος ότι θα μου δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσω μια επιτυχημένη επιχείρηση με προσωπικό που θα χαίρεται να δουλεύει σ’ αυτήν.

Σας ευχαριστώ πολύ.