Πολύ σωστή προσέγγιση στον τρόπο διαχείρισης και διοίκησης μιας επιχείρησης, που, αν εφαρμοστεί σωστά, θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα.

Ο τρόπος μετάδοσης της γνώσης και του λογικού τρόπου σκέψης από την Κυριακή είναι άψογος.