Έχοντας τη γνώση του μαθήματος μπορώ να ανακαλύπτω στις περιοχές της ζωής μου (ομάδες, φίλοι, οικογένεια) την πραγματική κατάσταση που είμαι και πώς, μέσα από τις φόρμουλες των καταστάσεων, θα μπορέσω να φτάσω σε μια ιδανική κατάσταση για τη ζωή και την επιχείρηση μου.