Το μάθημα της Προσωπικής Ακεραιότητας με βοήθησε να κατανοήσω από τι αποτελείται η Ηθική. Να αναγνωρίσω στιγμές της ζωής μου όπου δεν έβαζα ηθική, κυρίως όμως γιατί δεν είχα κάποιον να μου το υποδείξει.

Μπορώ να κατανοήσω καλύτερα αν οι άνθρωποι απέναντί μου έχουν ηθική. Κυρίως όμως έμαθα ότι δεν έχω τίποτα να φοβηθώ όσο είμαι ακέραιος ως χαρακτήρας, στις πράξεις μου και στις αποφάσεις μου. Έχω πλέον την ικανότητα να βάλω ηθική και στις ζωές των γύρω μου.