Το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι τα ιδανικά μας. Πρέπει πάντα να τα κυνηγάμε και να τα φτάνουμε βάζοντας κανόνες ηθικής και τιμής. Μέσα από το μάθημα έμαθα πώς να επιβιώνω με τον καλύτερο τρόπο και να ζω την κάθε μου στιγμή όπως πραγματικά εγώ θέλω. Οι δικοί μου ηθικοί κανόνες και τα ιδανικά είναι κάτι που κανείς δε μπορεί να μου αλλάξει!

Η επιβίωση μου είναι σημαντική και η προσωπική μου ακεραιότητα προέχει όλων. Με αυτό τον τρόπο, αυτοί που είναι κοντά μου έρχονται μαζί μου στην επιτυχία και την επιβίωση!

Ευχαριστώ για άλλη μια φορά την Κυριακή. Με βοήθησε πολύ σε μια πολύ δύσκολη στιγμή μου!