Από όσα μαθήματα/ εκπαίδευση/ σεμινάρια έχω λάβει ποτέ, όσον αφορά την οργάνωση των ενεργειών μου προκειμένου να πετύχω τους στόχους μου, είναι το μοναδικό που πραγματικά με βοήθησε. Είναι η 1η φορά που συνειδητοποιώ τη σπουδαιότητα του να έχεις managerial skills για να πετύχεις ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ στη ζωή σου. Σε κάθε τομέα της, θέτεις στόχους και συναντάς εμπόδια. Με αυτό το μάθημα, μπορώ να πω ότι έμαθα πώς να ανακαλύπτω και να υπερπηδώ οποιοδήποτε εμπόδιο και να φτάνω γρήγορα και σίγουρα στους στόχους μου, ευθυγραμμίζοντας κάθε φορά τις πράξεις μου με τα όνειρα μου για επιτυχημένη ζωή.