Τεστ για την Αξιολόγηση Προσωπικού

Ανακάλυψε τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου και των υπαλλήλων σου. Μάθε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες σας σε σχέση με τη θέση που κατέχει ο καθένας.

Μέσα απο 3 τεστ ακριβείας μπορείς να εντοπίσεις τα 10 ζωτικά χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως την παραγωγικότητα, τη σταθερότητα, το επίπεδο επικοινωνίας και την ικανότητα να επιλύει προβλήματα.

Ακολουθεί ανάλυση από ειδικό αξιολογητή που προτείνει πρακτικές λύσεις για βελτίωση.

Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την πρόσληψη, την κατάλληλη προαγωγή των ατόμων και τη βελτίωση των στελεχών και του προσωπικού μέσα στην επιχείρηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω ενημέρωση.